Oversigt over dato for seneste levering af daglige data (KKA)

Sidst opdateret d. 18/07/2024

Tast Ctrl+f og skriv dit søgeord, hvis du vil søge i rapporten

Databaseforkortelse Klinisk kvalitetsdatabase Dato for seneste
KKA-levering
Evt. kommentar
adhd ADHD-databasen 18/07/2024  
afdk Atrieflimren i Danmark 18/07/2024  
akd Dansk Ablations Database 17/07/2024  
akdb Akut Kirurgi Databasen 17/07/2024  
alg Dansk Akut Leukæmi Database 09/07/2024  
astma Dansk register for Astma 03/07/2024  
cll Dansk Kronisk Lymfatisk Leukæmi Database 12/07/2024  
cpop Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for opfølgningsprogrammet for Cerebral Parese (CPOP) 17/07/2024  
dablaca Dansk Blære Cancer Database 03/07/2024  
dad Dansk Anæstesi Database 16/07/2024  
dah Databasen for Akutte Hospitalskontakter 14/07/2024  
dahanca DAHANCA - Danish Head and Neck Cancer Group 17/07/2024  
dana DANARREST - Hjertestop på Hospital 17/07/2024  
danaks Dansk Register for Akut Koronart Syndrom 16/07/2024  
dandem Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens 17/07/2024  
danibd Dansk Kvalitetsdatabase for Inflammatoriske Tarmsygdomme 13/07/2024  
dap Dansk Stroke Register 17/07/2024  
daproca Dansk Prostata Cancer Database 03/07/2024  
dard Dansk Rygdatabase 03/07/2024  
darenca Dansk Renal Cancer Database 03/07/2024  
dateca Dansk Testis Cancer Database 03/07/2024  
dbcg DBCG Kvalitetsdatabase for Brystkræft 17/07/2024  
dbcr Dansk Børnecancer Register 13/07/2024  
ddd Dansk Depressionsdatabase 03/07/2024  
ddid Dansk Diabetes Database 17/07/2024  
decv Dansk EsophagoGastrisk Cancer Gruppe database 19/06/2024  
dfr Databasen for Behandling af Svær Overvægt 17/07/2024  
dgcd Dansk Gynækologisk Cancer Database 03/07/2024  
dhd Dansk Hjertesvigtdatabase 17/07/2024  
dhdb Dansk Herniedatabase 17/07/2024  
dhhd Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database 03/07/2024  
dhr Dansk Hoftealloplastik Register 17/07/2024  
dhrd Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase 14/07/2024  
dhreg Dansk Hjerteregister 16/07/2024  
dhsr Dansk Hjertestop Register 13/07/2024  
diabase Dansk kvalitetsdatabase for diabetisk retinopati - DiaBase 16/07/2024  
did Dansk Intensiv Database 03/07/2024  
dkls Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening 03/07/2024  
dkms Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening 03/07/2024  
dkn Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte 03/07/2024  
dkr Dansk Knæalloplastik Register 17/07/2024  
dkrr Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register 04/07/2024  
dlcr Dansk Lunge Cancer Register 14/07/2024  
dlgcd Dansk Lever-galdevejscancer Database 19/06/2024  
dmd Dansk Melanom Database 17/07/2024  
dmsg Dansk Myelomatose Database 16/07/2024  
dnor Dansk Neuro-Onkologisk Register 14/07/2024  
dnsl Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister 14/07/2024  
dpcd Dansk Pancreas Cancer Database 13/07/2024  
dpd Dansk Palliativ Database 17/07/2024  
drk Dansk Reumatologisk Kvalitetsdatabase 16/07/2024  
dsd Dansk Sarkom Database 17/07/2024  
dsr Dansk Skulderalloplastik Register 17/07/2024  
dtr Dansk Traumeregister 03/07/2024  
dts Dansk TarmkræftscreeningsDatabase 16/07/2024  
dugabase Dansk Urogynækologisk Database 13/07/2024  
fh Databasen for Familiær Hyperkolesterolæmi 17/07/2024  
foedsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler 11/07/2024  
hofter Dansk Tværfagligt register for Hoftenære Lårbensbrud 03/07/2024  
kar Landsregistret Karbase 11/07/2024  
kol Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom 11/07/2024  
krc Dansk Kolorektal Cancer Database 16/07/2024  
lyfo Dansk Lymfom Database 17/07/2024  
mds Myelodysplastisk Syndrom Database 17/07/2024  
mpds Dansk Database for Kroniske Myeloproliferative Neoplasier 17/07/2024  
nmsc Hudkræftdatabasen 18/07/2024  
orgd Organdonationsdatabasen 17/07/2024  
phdb Præhospitalsdatabasen 04/07/2024  
retspsyk Dansk Retspsykiatrisk Database 01/02/2023 Pauseret indtil databasen er omlagt til at benytte datakilden KIP
scbh Sclerosebehandlingsregistret 14/07/2024  
skizofreni Den Nationale Skizofrenidatabase 03/07/2024  
thy Thyroideadatabasen 03/07/2024  
tigrab Dansk Kvalitetsdatabase for Tidlig Graviditet og Abort 03/07/2024  

Kontakt rkkp@rkkp.dk eller databaseteamets kontaktperson ved spørgsmål