Oversigt over datakilder

Sidst opdateret d. 18/07/2024

Tast Ctrl+f og skriv dit søgeord, hvis du vil søge i rapporten

Beskrivelse Afsender (System) Dato for sidste dataopdatering Nyeste dato fundet i data Forventet dato for næste opdatering Begrundelse for forsinkelser i
"Forventet dato for næste opdatering"
Opdateringsfrekvens
Landspatientregisteret (LPR3) SDS 17/07/2024 14/07/2024 24/07/2024 LPR3 leveres ikke i uge 28. Én gang om ugen
Prodata fra psykiatrien Ambuflex 17/07/2024 14/03/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til SCBH COMPOS 17/07/2024 16/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til DAHANCA Carmagroup 17/07/2024 17/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til DBCR Carmagroup 17/07/2024 12/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til DMCG Carmagroup 17/07/2024 17/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til DSD Carmagroup 17/07/2024 17/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning på Rygmarvsskader til LKR DANSCIR 02/05/2023 28/02/2023 30/09/2024   Én gang i kvartalet
Indberetning til CPOP DARC 17/07/2024 15/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til DBCG DBCG_Sekretariat 17/07/2024 21/05/2024 16/08/2024   Én gang om måneden
Mammografiscreening invitationsdata til DKMS DKMS_RegionH 11/03/2024 31/01/2024 .   Én gang i kvartalet
Mammografiscreening invitationsdata til DKMS DKMS_RegionM 03/04/2024 09/01/2024 .   Én gang i kvartalet
Mammografiscreening invitationsdata til DKMS DKMS_RegionN 11/03/2024 07/03/2024 .   Én gang i kvartalet
Mammografiscreening invitationsdata til DKMS DKMS_RegionSjaelland 18/06/2024 05/04/2024 .   Én gang i kvartalet
Mammografiscreening invitationsdata til DKMS DKMS_RegionSyd 18/06/2024 17/06/2024 .   Én gang i kvartalet
Indberetning til DHRD Danheart 30/01/2023 30/01/2023 31/01/2023   Dagligt
Indberetning på screeningdata til DKLS Ekstern Webservice 17/07/2024 15/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til FH Ekstern Webservice 17/07/2024 17/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til AKD JoergensenIT 17/07/2024 17/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til ALD KIP 17/07/2024 08/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til CLL KIP 17/07/2024 11/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til DAD KIP 17/07/2024 15/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til DAMYDA KIP 17/07/2024 17/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til DANA KIP 17/07/2024 17/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til DANDEM KIP 17/07/2024 17/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til DAP KIP 17/07/2024 17/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til DCCG KIP 17/07/2024 17/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til DEGC KIP 17/07/2024 17/04/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til DHDB KIP 17/07/2024 17/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til DHD KIP 17/07/2024 17/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til DHR KIP 17/07/2024 17/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til DKRR KIP 17/07/2024 17/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til DKR KIP 17/07/2024 17/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til DMPN KIP 17/07/2024 17/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til DPD KIP 17/07/2024 17/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til DSR KIP 17/07/2024 17/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til DSR KIP 17/07/2024 17/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til DTS KIP 17/07/2024 17/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til KAR KIP 17/07/2024 13/02/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til LYFO KIP 17/07/2024 17/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til MDS KIP 17/07/2024 14/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til RETSPSYK KIP 17/07/2024 05/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til DFR OPUS Consult 17/07/2024 17/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til DOF'erne OPUS Consult 17/07/2024 16/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Uroonkologisk Fællesdatabase (UOF) OPUS Consult 17/07/2024 07/04/2024 18/07/2024   Dagligt
AIS-score fra traumecentre OPUS fildeling 15/01/2024 31/10/2023 31/08/2024   Én gang i kvartalet
AIS-score fra traumecenteret Region H OPUS_fildeling_RH 06/06/2024 01/01/1960 .   Én gang i kvartalet
AIS-score fra traumecenteret Region Midt OPUS_fildeling_RM 06/06/2024 31/10/2023 .   Én gang i kvartalet
AIS-score fra traumecenteret Region Nord OPUS_fildeling_RN 06/06/2024 01/05/2024 .   Én gang i kvartalet
AIS-score fra traumecenteret Region Syd OPUS_fildeling_RS 06/06/2024 01/01/1960 .   Én gang i kvartalet
Indberetning på Covid til DID REDCAP 21/11/2021 . .   ukendt værdi
Populationsdata fra AKDB RKKP 17/07/2024 . .   Opdateres ved næste databasekørsel
Populationsdata fra DAP (DanStroke) RKKP 17/07/2024 . .   Opdateres ved næste databasekørsel
Populationsdata fra HOFTER RKKP 03/07/2024 . .   Opdateres ved næste databasekørsel
Populationsdata fra KAR RKKP 11/07/2024 . .   Opdateres ved næste databasekørsel
Webservice (almen praksis) indberetning til AFDK RKKP_Webservice 17/07/2024 16/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Webservice (almen praksis) indberetning til ASTMA RKKP_Webservice 17/07/2024 16/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Webservice indberetning til DAD RKKP_Webservice 17/07/2024 16/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Webservice indberetning til DANAKS RKKP_Webservice 17/07/2024 16/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Webservice indberetning til DANA RKKP_Webservice 17/07/2024 14/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Webservice indberetning til DANDEM RKKP_Webservice 17/07/2024 16/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Webservice indberetning til DAP RKKP_Webservice 17/07/2024 16/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Webservice (almen praksis) indberetning til DDID RKKP_Webservice 17/07/2024 16/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Webservice indberetning til DDID RKKP_Webservice 17/07/2024 17/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Webservice (almen praksis) indberetning til DHD RKKP_Webservice 17/07/2024 16/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Webservice indberetning til DHRD RKKP_Webservice 17/07/2024 15/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Webservice indberetning til DHREG RKKP_Webservice 17/07/2024 16/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Webservice indberetning til DHSR RKKP_Webservice 17/07/2024 12/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Webservice indberetning til DIABASE RKKP_Webservice 17/07/2024 16/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Webservice indberetning til DTS RKKP_Webservice 17/07/2024 16/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Webservice indberetning til FOETOII RKKP_Webservice 17/07/2024 09/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Webservice indberetning til FOETO RKKP_Webservice 17/07/2024 22/05/2023 18/07/2024   Dagligt
Webservice (almen praksis) indberetning til KOL RKKP_Webservice 17/07/2024 16/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Webservice indberetning til KOL RKKP_Webservice 17/07/2024 08/02/2023 18/07/2024   Dagligt
Webservice indberetning til PHDB RKKP_Webservice 17/07/2024 16/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til ORGD SCTP 17/07/2024 15/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Register over Legalt Provokerede Aborter (ABR) SDS 01/07/2024 29/06/2024 31/07/2024   Én gang om måneden
Cancerregisteret (CAR) SDS 17/06/2024 31/12/2022 17/07/2024   Én gang om måneden
CPR-registeret SDS 17/06/2024 11/06/2024 17/07/2024   Én gang om måneden
Dødsårsagsregisteret (DAR) SDS 17/06/2024 31/12/2022 17/07/2024   Én gang om måneden
Genoptræning efter Sundhedsloven (GES) SDS 17/06/2024 02/01/2020 17/07/2024   Én gang om måneden
IVF-registeret (assisteret reproduktion) SDS 17/06/2024 11/06/2024 17/07/2024   Én gang om måneden
Landspatientregisteret (LPR2) SDS 15/11/2021 12/07/2019 15/12/2021   Én gang om måneden
Lægemiddelstatistikregisteret (LSR) SDS 18/06/2024 30/04/2024 18/07/2024   Én gang om måneden
Laboratoriedatabasen (LABDATA) SDS 18/06/2024 12/06/2024 18/07/2024   Én gang om måneden
Fødselsregisteret (MFR) SDS 17/06/2024 09/06/2024 17/07/2024   Én gang om måneden
SSI overvågning, covid19 vacciner SDS 17/06/2024 03/06/2024 17/07/2024   Én gang om måneden
Det Nationale Implantatregister (NIR) SDS 22/02/2023 18/12/2022 24/03/2023   Én gang om måneden
Landsregistret for Patologi (PATO) SDS 17/06/2024 05/06/2024 17/07/2024   Én gang om måneden
Data fra plejehjem SDS 15/07/2024 11/06/2024 14/08/2024   Én gang om måneden
Sygehus-afdelingsklassifikation (SHAK) SDS 17/07/2024 12/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS) SDS 27/10/2022 15/09/2022 28/10/2022   Dagligt
Sygehusmedicinregisteret (SMR) SDS 16/07/2024 14/07/2024 23/07/2024   Én gang om ugen
SNOMED Clinical Terms SDS 17/07/2024 21/03/2024 18/07/2024   Dagligt
Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) SDS 17/07/2024 17/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Sygesikringsregisteret (SSR) SDS 17/06/2024 21/04/2024 17/07/2024   Én gang om måneden
Indberetning til DHR SSI 17/07/2024 12/07/2024 24/07/2024   Én gang om ugen
Indberetning til DKR SSI 17/07/2024 12/07/2024 24/07/2024   Én gang om ugen
Data på forsørgelse og beskæftigelse (DREAM) STAR 01/07/2024 30/04/2024 31/07/2024   Én gang om måneden
Indberetning til ADHD via Sentinel SUNDHEDDK 17/07/2024 16/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til AFDK via Sentinel SUNDHEDDK 17/07/2024 16/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til DARD via Sentinel SUNDHEDDK 17/07/2024 18/10/2023 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til NMSC via Sentinel SUNDHEDDK 17/07/2024 16/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til PSODA via Sentinel SUNDHEDDK 17/07/2024 16/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Topica indberetning til DLCR Topica 17/07/2024 15/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Topica indberetning til DLGCD Topica 17/07/2024 19/03/2024 18/07/2024   Dagligt
Topica indberetning til DNOR Topica 17/07/2024 15/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Topica indberetning til DNSL Topica 17/07/2024 12/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Topica indberetning til DPCD Topica 17/07/2024 15/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Topica indberetning til DUGABASE Topica 17/07/2024 15/07/2024 18/07/2024   Dagligt
Indberetning til DRK Zitelab 15/07/2024 15/07/2024 22/07/2024   Én gang om ugen

Kontakt rkkp@rkkp.dk eller databaseteamets kontaktperson ved spørgsmål


Oversigt over inaktive datakilder

Sidst opdateret d. 18/07/2024

Tast Ctrl+f og skriv dit søgeord, hvis du vil søge i rapporten

Beskrivelse Afsender (System) Dato for sidste dataopdatering Nyeste dato fundet i data Forventet dato for næste opdatering Opdateringsfrekvens
Mammografiscreening invitationsdata til DKMS ITMedico 31/10/2023 31/10/2023 . Kilden opdateres ikke
Receptdata ITMedico 26/07/2022 30/04/2022 . Kilden opdateres ikke
Organdonation - ORGD Incuba . . . Kilden opdateres ikke
Indberetning til DPIR JoergensenIT 27/06/2024 27/06/2024 . Dagligt
KMS - DAD KMS_DAD 28/09/2023 15/02/2023 . Kilden opdateres ikke
KMS - HÆMA (ALG) KMS_Oevrige 28/09/2023 03/03/2023 . Kilden opdateres ikke
KMS - HÆMA (CLL) KMS_Oevrige 28/09/2023 03/03/2023 . Kilden opdateres ikke
KMS - DanAks KMS_Oevrige 28/09/2023 29/10/2020 . Kilden opdateres ikke
KMS - DGCD KMS_Oevrige 28/09/2023 21/02/2023 . Kilden opdateres ikke
KMS - DID COVID KMS_Oevrige 28/09/2023 02/05/2022 . Kilden opdateres ikke
KMS - HÆMA (DMSG) KMS_Oevrige 28/09/2023 03/03/2023 . Kilden opdateres ikke
KMS - DPD KMS_Oevrige 28/09/2023 13/01/2023 . Kilden opdateres ikke
KMS - DTS KMS_Oevrige 28/09/2023 04/11/2022 . Kilden opdateres ikke
KMS - DanDem KMS_Oevrige 28/09/2023 05/04/2023 . Kilden opdateres ikke
KMS - DanDiabKids KMS_Oevrige 28/09/2023 22/08/2022 . Kilden opdateres ikke
KMS - DHDB (Hernie - Inguinal) KMS_Oevrige 28/09/2023 29/04/2023 . Kilden opdateres ikke
KMS - Karbasen KMS_Oevrige 28/09/2023 09/03/2022 . Kilden opdateres ikke
Indberetning til DCCG KMS_Oevrige 28/11/2023 27/11/2023 . Dagligt
KMS - HÆMA (LYFO) KMS_Oevrige 28/09/2023 03/03/2023 . Kilden opdateres ikke
KMS - HÆMA (MDS) KMS_Oevrige 28/09/2023 03/03/2023 . Kilden opdateres ikke
KMS - HÆMA (MPDS) KMS_Oevrige 28/09/2023 03/03/2023 . Kilden opdateres ikke
KMS - RETSPSYK KMS_Oevrige 28/09/2023 15/08/2022 . Kilden opdateres ikke
KMS - DHDB (Hernie - Ventral) KMS_Oevrige 28/09/2023 29/04/2023 . Kilden opdateres ikke
Indberetning til DANARREST KMS_Vest 22/02/2024 10/01/2024 . Dagligt
KMS - DAP KMS_Vest 28/09/2023 06/09/2023 . Kilden opdateres ikke
KMS - DECV KMS_Vest 28/09/2023 09/08/2023 . Kilden opdateres ikke
KMS - DHD (Hjerteinsufficiens) KMS_Vest 28/09/2023 04/10/2022 . Kilden opdateres ikke
Indberetning til DOF (DHR) KMS_Vest 17/07/2024 22/03/2024 . Dagligt
KMS - DOF (DKRR) KMS_Vest 28/09/2023 22/03/2024 . Kilden opdateres ikke
KMS - DOF (DKR) KMS_Vest 28/09/2023 22/03/2024 . Kilden opdateres ikke
KMS - DOF (DSR) KMS_Vest 28/09/2023 22/03/2024 . Kilden opdateres ikke
AMK vagtcentral data Regional . . . Kilden opdateres ikke
Kliniske Logistiksystemer Regional . . . Kilden opdateres ikke
Præhospital Patientjournal Regional . . . Kilden opdateres ikke
HAIBA registerdata SDS_NSI . . . Kilden opdateres ikke

Kontakt rkkp@rkkp.dk eller databaseteamets kontaktperson ved spørgsmål